Vidochov
Naposledy aktualizováno: 15.1.2014

Knihovna je umíst?na v budov? obecního ú?adu.


V knihovn? se půj?ují knihy nejen z vlasního knižního fondu, který obsahuje v sou?asné dob? celkem 288 svazků,  ale i z vým?nných souborů Knihovny Václava ?tvrtka v Ji?ín?, který je složen dle požadavků ?tená?ů.

Seznam posledního souboru z 12.4.2012 ZDE