Vidochov
Naposledy aktualizováno: 15.1.2014

 

OTV?RAC? DOBA KNIHOVNY

 

 KNIHOVNA POND?L?

18-20 

 INTERNET

 POND?L?8-11, 14-20

 

Z?KLADN? SLUŽBY KNIHOVNY

  • PŮJ?OV?N? KNIH A ?ASOPISŮ - ZDARMA
  • INFORMA?N? SLUŽBY - ZDARMA
  • INTERNET - ZDARMA

 

 

 

Knihovna půj?uje ?asopis Grand Biblio

- nejv?tší ?asopis o knihách v ?R

 

 


Od srpna jsou všechny naše knihy umíst?né v elektronickém katalogu Knihovny Václava ?tvrtka v Ji?ín?. Postup p?i vyhledávání: Vstupte do katalogu knihovny - najd?te si knihu dle parametrů - hledejte umíst?ní Vidochov - zjist?te si dostupnost. V p?ípad?, že je kniha volná, máte možnost si ji u nás vypůj?it.


NOV? SLUŽBA: Elektronická ?tená?ská karta

Všem ?tená?ům nabízíme novou službu: elektronickou ?tená?skou kartu.
Pokud se chcete podívat, jaké máte doma půj?ené knihy a jak dlouho nebo využít možnost vlastního prodloužení knih klikn?te na obrázek po?íta?e a vstupte do Vaší ?tená?ské karty - zadejte jméno a ?íslo průkazky (nezapome?te p?ed ?íslo p?idat znak: VCH)

Karta ctenare